Anketa – kako se građani informišu o životnoj sredini

Molimo vas da odvojite nekoliko minuta i popunite upitnik. Upitnik ima za cilj da pomogne MIS-Arhus centar Novi Beograd da dobiju informacije o interesovanju, navikama i potrebama građana vezano za informisanje o stanju životne sredine. Hvala Vam što ćete popuniti upitnik i pomoći nam u našem radu! https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/z160w20l0bnwegb/

Proslava 5. juna -Dana životne sredine – učestvujte!

„Ne kockaj se sa prirodom” Svetski dan zaštite životne sredine jer dobitna kombinacija za prirodu neophodna! Odgovornost prema prirodi nikada se više nije zahtevala kao poslednjih decenija. Promena toka, intenziteta i forme prirodnih dešavanja, u direktnoj su sprezi sa sve intenzivnijom eksploatacijom prirodnih dobara i uništavanja životne sredine. Zadovoljenje narastujućih potreba društva za resursima – hrane, vode, energije,ali i transporta, …

Poziv- akcija: zelene terase za bolju klimu!

U subotu, 20. Maja, u 10:00 sati, u Naselju Stepa Stepanović na Voždovcu, u ulici Generala Štefanika, ispred zgrade br. 29. organizujemo akciju presađivanja biljaka dobijenih kao donaciju za potrebe akcije „Zelene terase“. Ideja akcije „Zelene terase“ ja da se u jednoj zgradi u Beogradu na svim terasama zasade biljke koje će stanarima oplemeniti i ulepšati životni prostor. Stanarima će …

Skini masku mome gradu!

Beograd je glavni grad Srbije, u kojem ima 1,5 miliona stanovnika. To je najveći grad u regiji Zapadnog Balkana. Beograd znači „Beli grad“, ali on više nije u skladu sa svojim imenom jer je ogromno zagađenje vazduha izazvalo sivilo celog grada. Kvalitet našeg vazduha u Beogradu iz godine u godinu postaje sve gori. Glavna pretnja zdravlju stanovništva dolazi od visokih …

Novi vodič građanima

U okviru projekta koji Mladi istraživači Srbije realizuju u okviru CSOnnect programa, pripremljen je vodič građanima za dobijanje informacija o životnoj sredini, o načinima učešća u procesu donošenja odluka kao i o pristupu pravosuđu u slučaju kada su prethodna prava narušenja. Vodič sadrži i pregled dobrih primera iz zemalja EU kao i preporuke za urodnjavanje politika životne sredine. Voduč u …

Učestvujte u anketi!

Mladi istraživači Srbije sprovode istraživanje o korišćenju online kurseva i elektronske edukacije o životnoj sredini među organizacijama civilnog društva. Rezultati istraživanja će biti korišćeni za planiranje online obuka MIS, za analize i radove, ali i za zagovaranje većeg uključivanja online obrazovanja u politike i planove životne sredine. Molimo vas da nam pomognete i popunite kratku anketu koja se nalazi na …

Izveštaj Koalicije 27 “ Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“

Izveštaj je plod jednogodišnjeg praćenja i analize promena u oblasti životne sredine i klimatskih promena u Republici Srbiji nastalih u skladu sa procesom pregovora sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27. Izveštaj predstavlja nezavisni kritički osvrt na brojne izazove i daje konkretne predloge Vladi Republike Srbije kako da proces pregovora i pridruživanja Evropskoj uniji rezultira pravim pomakom, i boljem stanju …

III Nacionalni izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije

decembar 2016. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, br.38/09). Nacrt trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije …