Učestvujte u anketi!

Mladi istraživači Srbije sprovode istraživanje o korišćenju online kurseva i elektronske edukacije o životnoj sredini među organizacijama civilnog društva. Rezultati istraživanja će biti korišćeni za planiranje online obuka MIS, za analize i radove, ali i za zagovaranje većeg uključivanja online obrazovanja u politike i planove životne sredine. Molimo vas da nam pomognete i popunite kratku anketu koja se nalazi na …

Izveštaj Koalicije 27 “ Poglavlje 27 u Srbiji: još uvek u pripremi“

Izveštaj je plod jednogodišnjeg praćenja i analize promena u oblasti životne sredine i klimatskih promena u Republici Srbiji nastalih u skladu sa procesom pregovora sa Evropskom unijom u okviru Poglavlja 27. Izveštaj predstavlja nezavisni kritički osvrt na brojne izazove i daje konkretne predloge Vladi Republike Srbije kako da proces pregovora i pridruživanja Evropskoj uniji rezultira pravim pomakom, i boljem stanju …

III Nacionalni izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije

decembar 2016. Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, br.38/09). Nacrt trećeg nacionalnog Izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije …