Učestvujte u anketi!

Mladi istraživači Srbije sprovode istraživanje o korišćenju online kurseva i elektronske edukacije o životnoj sredini među organizacijama civilnog društva.
Rezultati istraživanja će biti korišćeni za planiranje online obuka MIS, za analize i radove, ali i za zagovaranje većeg uključivanja online obrazovanja u politike i planove životne sredine.

Molimo vas da nam pomognete i popunite kratku anketu koja se nalazi na linku https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/z3522kr1kgemj3/

Vaše iskustvo nam je značajno, bilo da ste koristili online kurseve ili ne. Anketa je anonimna.
Anketu mogu da popune svi zaposleni, aktivisti, volonteri, saradnici i slično iz jedne organizacije. Ispitujemo navike i potrebe pojedinaca, ne uopšteno organizacije.

Hvala vam unapred!