Konsultativni sastanak “20 godina Arhuske konvencije”

Arhus centar Novi Beograd je, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovao sastanak koji je bio namenjen prvenstveno predstavnicima opština Grada Beograda. Na sastanku su, međutim, učestvovali i brojni predstavnici civilnog društva kao i Ministarstva zaštite životne sredine. Sastanak je održan 28. novembra 2018. godine u sedištu Misije OEBS-a u Srbiji. Tokom sastanka predstavljene su aktivnosti Ministarstva zaštite životne …

zeleni korak

Hrabri prvi zeleni korak!

U subotu, 10. novembra 2018. godine je održana radionica „Vreme je za tvoj ZELENI korak! Informiši se i menjaj!“ . Studenti Šumarskog, Biološkog, Hemijskog, Pravnog i Fakulteta Bezbednosti su se upoznali sa osnovnim načelima Arhuske konvencije, pokušali da se stave u ulogu učesnika i organizatora javne rasprave i napravili svoj drugi zeleni korak – planiranje ekološke akcije koju će realizovati …

foto round table

Okrugli sto “Kakvu procenu uticaja na životnu sredinu želimo“

Okrugli sto je održan u Beogradu, 30. oktobra 2018. godine. Cilj okruglog stola je bio dijalog i definisanje dalje saradnje različitih sektora, sa osvrtom na prethodna iskustva u sprovođenju procene uticaja na životnu sredinu, trenutne prakse i potrebe. S obzirom na intenzivne zakonodavne procese, Izmene i dopune zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Izmene i dopune zakona o strateškoj …

poster2

POZIV ZA UČESNIKE – „Vreme je za tvoj ZELENI korak! Informiši se i menjaj!“

Mladi istraživači Srbije – Arhus centar Novi Beograd otvaraju poziv za radionicu pod nazivom „Vreme je za tvoj ZELENI korak! Informiši se i menjaj!“. Radionica je nastavak projekta Active Youth – Better Environment koji je pokrenula međunarodna mreža ekoloških organizija Youth and Environment Europe (YEE). CIlj radionice je da upozna studente ekoloških nauka sa odredbama Arhuske konvencije i upozna ih …

Upoznajte mehanizam „Zelena stolica“

Jedan od najuspešnijih primera uključivanja javnosti u procese donošenja odluka vezanih za životnu sredinu je saradnja Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine sa OCD. Zelena stolica je ime za proces saradnje Skupštine i OCD (kroz prisustvo na sednicama Odbora za zaštitu životne sredine, javnim slušanjima i slično) ali i za mrežu organizacija koje su okopljene oko ovog mehanizma. Zelena …

Centralna proslava Dana Dunava i “Dunavski umetnik 2018” u Srbiji

  Pozivom „Aktivirajte se za zdraviji Dunav!“, Mladi istraživači Srbije su 7. godinu za redom uključili zainteresovane škole i organizacije za mlade iz Srbije u međunarodni nagradni konkurs „Danube Art Master“ koji se sprovodi u svih 14 zemalja Dunavskog sliva. Konkurs je iniciran od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, a koordinira ga organizacija Globalno partnerstvo za vode za …

Mreža BioNET – pozicioni papir o biodiverzitetu u zemljama Zapadnog Balkana

Mladi istraživači Srbije su tokom maja koordinisali pripremu pozicionog papira OCD o politikama biodiverziteta i pregovaračkom poglavlju 27 za zemlje zapadnog Balkana. Pozicioni papir ukazuje na potrebu veće saradnje kako na regionalnom tako i na evropskom nivou, a posebno ističe nedostatke u zaštiti prirode kao i problema sa kojima se susreću organizacije koje se bave biodiverzitetom. Pozicioni papir je jedna …

Procena uticaja na životnu sredinu – deponija Vinča

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“ Više informacija na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine www.ekologija.gov.rs/resenje-kojim-se-nosiocu-projekta-beo-cista-energija-d-o-o-beograd-odredjuje-obim-i-sadrzaj-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-postrojenja-za-energetsko-iskoriscenje-k/

POZIV – Javna rasprava Zakon o klimatskim promenama

U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast klimatskih promena, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama i to u periodu od 15. marta do 20. aprila 2018. godine. Vlada R. Srbije usvojila je Zaključak kojim se utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona u formi prezentacija i rasprava, a koju organizuje Ministarstvo zaštite …

Sastanak visokih predstavnika zemalja potpisnica Arhuske konvencije

Na sastanku, koji se održava u Budvi – Crna Gora, je učestvalo više od 200 visokih predstavnika iz preko 40 zemalja i međunarodnih organizacija. Tokom sastanka je usvojena Budvanska dekleracija koja potvrđuje snažno opredeljenje država potpisnica da se u suočavanju sa izazovima savremenog sveta, kao što su terorizam, ili ekstremizam, bilo koje vrste, klimatske promene, nejednak pristup hrani i pijaćoj …