Otvorena vrata Arhus centra Novi Beograd

Otvorena vrata Arhus centra Novi Beograd su jedan od mehanizama za što bolju primenu Arhuske konvencije. Otvorena vrata se organizuju u prostorijama Arhus centra Novi Beograd – Mladi istraživači Srbije a tačno vreme održavanja se objavljuje na internet stranici i facebook profilu.

Tokom otvorenih vrata građani i građanke imaju priliku da sa stručnjacima Arhus centra Novi Beograd, aktivistima, predstavnicima vlasti, medija i slično popričaju o svojim problemima, predlozima vezanim za zaštitu životne sredine i slično.

Iako je stalno užurbano, imamo vremena za svakog koga interesuje životna sredina!