foto sastanka

Konsultativni sastanak – IV nacionalni izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije

U saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, Arhus centar Novi Beograd je organizovao konsultativni sastanak o sprovođenju Arhuske konvencije u Republici Srbiji.

Sastanak je održan on line, 21. oktobra 2020. godine, i okupio je 22 učesnika. Najbrojniji su bili predstavnici civilnog društva.

U uvodnom delu sastanka, koji je imao formu panel diskusije, o napretku u primeni Arhuske konvencije, izazovima i saradnji su govorile Tina Janjatović iz Ministarstva zaštite životne sredine, Olivera Zurovac Kuzman iz Misije OEBS u Srbiji i Tanja Petrović iz Arhus centra Novi Beograd – Mladih istraživača Srbije.

Nakon uvodnom dela, učesnici sastanka su izneli svoja mišljenja o: procesu pripreme IV nacionalnog izveštaja, problemima u organizovanju javnih rasprava i drugih vidova uključivanja javnosti u procese donošenja odluka, pristupu informacijama, kapacitetima lokanih samouprava i slično.

Održavanje ovog sastanka, na kome se vodio dijalog civilnog društva i Ministarstva uz podrška međunarodnih organizacija, je takođe mali ali značajan korak ka boljem sprovođenju Arhuske konvencije u Srbiji.