INSTITUCIJA ZAŠTITNIKA GRAĐANA SPECIJALIZOVANOG ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE – MOGUĆNOST I(LI) POTREBA

Zaštita branitelja ljudskih prava Podaci prikupljeni tokom protekle decenije pokazali su da  branioci zaštite životne sredine predstavljaju  značajan deo ukupnog broja ubijenih  zaštitnika ljudskih prava. Stoga je Treća vanredna sednica potpisnica Arhuske konvencije, održana u junu 2022. godine, posvećena  uvođenju mehanizma za brzo reagovanje u slučajevima vezanim za član 3, tačka 8 Konvencije  („Svaka Strana će obezbediti da lica koja …

okrugli sto arhus

Okrugli sto povodom izrade Radne verzije nove Strategije za primenu Arhuske konvencije sa Akcionim planom u Republici Srbiji za period 2022 – 2032. godine

U okviru konsultativnog procesa revizije stare i izrade nove strategije za primenu Arhuske konvencije u Srbiji, 26. oktobra održan je okrugli sto u organizaciji Mladih istraživača Srbije, Arhus centra Novi Beograd i mreže Arhus centara a pod pokroviteljstvom Misije OEBS-a u Srbiji i u saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine. Ovo je bio jedini događaja koji se održao uživo i …

“ŽENE U ZELENOM BIZNISU: NEIZVESNOST ILI SIGURAN PUT?”

Sa zadovoljstvom vas pozivamo na vebinar “ŽENE U ZELENOM BIZNISU: NEIZVESNOST ILI SIGURAN PUT?” koji organizuje Arhus centar Novi Beograd u okviru Mladih istraživača Srbiju, uz podršku Misije OEBS-a u Srbiji.   Možete se prijaviti preko linka Žene u zelenom biznisu_prijavni formular najkasnije do 9. decembra do 23:59h

foto sastanka

Konsultativni sastanak – IV nacionalni izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije

U saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, Arhus centar Novi Beograd je organizovao konsultativni sastanak o sprovođenju Arhuske konvencije u Republici Srbiji. Sastanak je održan on line, 21. oktobra 2020. godine, i okupio je 22 učesnika. Najbrojniji su bili predstavnici civilnog društva. U uvodnom delu sastanka, koji je imao formu panel diskusije, o napretku u …

ustav RS

POZIV – Izrada četvrtog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade Četvrtog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09). Radi detaljnijeg informisanja o sadržaju Izveštaja i efikasnijeg rada, na sajtu …

Отпад 2

Kako je pandemija iznenadila komunalne službe

Nepostojanje protokola za rad komunalnih službi i postupanje sa otpadom u toku pandemije moglo bi ostaviti ozbiljne posledice na zdravlje građana i stanje životne sredine, upozorili su stručnjaci iz komunalnog i civilnog sektora. U ovom trenutku, i dalje nije poznato na koje sve načine se koronavirus može preneti – što izlaže komunalne radnike dodatnom riziku i pritisku. Rad privatnih i …

OBAVEŠTENjE O ELEKTRONSKOM IZDANjU PUBLIKACIJE-VODIČA „PRIMENA ARHUSKE KONVENCIJE U PRAKSI“

Elektronska verzija publikacije-vodiča „Primena Arhuske konvencije u praksi“ je zajedničko izdanje Ekološkog pokreta Odžaka i Ekološkog udruženja „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa. U publikaciji-vodiču izneta su uputstva za upravni i sudski postupak u vezi nedobijanja informacija od javnog značaja ili dobijanja nepotpunih ili neistinitih informacija od organa javne vlasti. Na osnovu dosadašnjeg iskustva dva udruženja, izneti su primeri iz prakse, …

JAVNE KONSULTACIJE POSTROJENjE VINČA ZA PROIZVODNjU ENERGIJE IZ OTPADA, IZGRADNjU NOVE DEPONIJE I REMEDIJACIJU POSTOJEĆE DEPONIJE

U skladu sa ugovorom o  Javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja otpada u Vinči Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine poziva na JAVNE KONSULTACIJE organizacije, institucije i zainteresovanu javnost  za: PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANjA (ESIA) za POSTROJENjE VINČA ZA PROIZVODNjU ENERGIJE IZ OTPADA, IZGRADNjU NOVE DEPONIJE I REMEDIJACIJU POSTOJEĆE DEPONIJE Zainteresovane strane …

Malo novogodišnje eko takmičenje!

VREME JE DA BUDEŠ KREATIVAN I POKAŽEŠ DA NIJE TEŠKO BITI EKO TOKOM PREDSTOJEĆIH PRAZNIKA! Pozivamo te da učestvuješ na konkursu „Okiti jelku – čuvaj planetu!“ i osvojiš zanimljive nagrade! ❄❄KAKO UČESTVOVATI? Napravi ukras za jelku od materijala koje imaš kod kuće Pošalji sliku u Inbox FB stranice Arhus centar Novi Beograd Arhus Centar NBg u periodu od 17.DEC – 26.DEC Mi …