Upoznajte mehanizam „Zelena stolica“

Jedan od najuspešnijih primera uključivanja javnosti u procese donošenja odluka vezanih za životnu sredinu je saradnja Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine sa OCD. Zelena stolica je ime za proces saradnje Skupštine i OCD (kroz prisustvo na sednicama Odbora za zaštitu životne sredine, javnim slušanjima i slično) ali i za mrežu organizacija koje su okopljene oko ovog mehanizma. Zelena …

Centralna proslava Dana Dunava i “Dunavski umetnik 2018” u Srbiji

  Pozivom „Aktivirajte se za zdraviji Dunav!“, Mladi istraživači Srbije su 7. godinu za redom uključili zainteresovane škole i organizacije za mlade iz Srbije u međunarodni nagradni konkurs „Danube Art Master“ koji se sprovodi u svih 14 zemalja Dunavskog sliva. Konkurs je iniciran od strane Međunarodne komisije za zaštitu reke Dunav, a koordinira ga organizacija Globalno partnerstvo za vode za …

Mreža BioNET – pozicioni papir o biodiverzitetu u zemljama Zapadnog Balkana

Mladi istraživači Srbije su tokom maja koordinisali pripremu pozicionog papira OCD o politikama biodiverziteta i pregovaračkom poglavlju 27 za zemlje zapadnog Balkana. Pozicioni papir ukazuje na potrebu veće saradnje kako na regionalnom tako i na evropskom nivou, a posebno ističe nedostatke u zaštiti prirode kao i problema sa kojima se susreću organizacije koje se bave biodiverzitetom. Pozicioni papir je jedna …

Procena uticaja na životnu sredinu – deponija Vinča

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“ Više informacija na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine www.ekologija.gov.rs/resenje-kojim-se-nosiocu-projekta-beo-cista-energija-d-o-o-beograd-odredjuje-obim-i-sadrzaj-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-postrojenja-za-energetsko-iskoriscenje-k/

POZIV – Javna rasprava Zakon o klimatskim promenama

U postupku pripreme zakona kojim se uređuje oblast klimatskih promena, Ministarstvo zaštite životne sredine sprovodi javnu raspravu o Nacrtu zakona o klimatskim promenama i to u periodu od 15. marta do 20. aprila 2018. godine. Vlada R. Srbije usvojila je Zaključak kojim se utvrđuje Program javne rasprave o Nacrtu zakona u formi prezentacija i rasprava, a koju organizuje Ministarstvo zaštite …

Sastanak visokih predstavnika zemalja potpisnica Arhuske konvencije

Na sastanku, koji se održava u Budvi – Crna Gora, je učestvalo više od 200 visokih predstavnika iz preko 40 zemalja i međunarodnih organizacija. Tokom sastanka je usvojena Budvanska dekleracija koja potvrđuje snažno opredeljenje država potpisnica da se u suočavanju sa izazovima savremenog sveta, kao što su terorizam, ili ekstremizam, bilo koje vrste, klimatske promene, nejednak pristup hrani i pijaćoj …

Anketa – kako se građani informišu o životnoj sredini

Molimo vas da odvojite nekoliko minuta i popunite upitnik. Upitnik ima za cilj da pomogne MIS-Arhus centar Novi Beograd da dobiju informacije o interesovanju, navikama i potrebama građana vezano za informisanje o stanju životne sredine. Hvala Vam što ćete popuniti upitnik i pomoći nam u našem radu! https://istrazivaci.wufoo.eu/forms/z160w20l0bnwegb/

Proslava 5. juna -Dana životne sredine – učestvujte!

„Ne kockaj se sa prirodom” Svetski dan zaštite životne sredine jer dobitna kombinacija za prirodu neophodna! Odgovornost prema prirodi nikada se više nije zahtevala kao poslednjih decenija. Promena toka, intenziteta i forme prirodnih dešavanja, u direktnoj su sprezi sa sve intenzivnijom eksploatacijom prirodnih dobara i uništavanja životne sredine. Zadovoljenje narastujućih potreba društva za resursima – hrane, vode, energije,ali i transporta, …

Poziv- akcija: zelene terase za bolju klimu!

U subotu, 20. Maja, u 10:00 sati, u Naselju Stepa Stepanović na Voždovcu, u ulici Generala Štefanika, ispred zgrade br. 29. organizujemo akciju presađivanja biljaka dobijenih kao donaciju za potrebe akcije „Zelene terase“. Ideja akcije „Zelene terase“ ja da se u jednoj zgradi u Beogradu na svim terasama zasade biljke koje će stanarima oplemeniti i ulepšati životni prostor. Stanarima će …