foto sastanka

Konsultativni sastanak – IV nacionalni izveštaj o sprovođenju Arhuske konvencije

U saradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, a uz podršku Misije OEBS u Srbiji, Arhus centar Novi Beograd je organizovao konsultativni sastanak o sprovođenju Arhuske konvencije u Republici Srbiji. Sastanak je održan on line, 21. oktobra 2020. godine, i okupio je 22 učesnika. Najbrojniji su bili predstavnici civilnog društva. U uvodnom delu sastanka, koji je imao formu panel diskusije, o napretku u …

ustav RS

POZIV – Izrada četvrtog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Arhuske konvencije

Ministarstvo zaštite životne sredine pokrenulo je postupak izrade Četvrtog nacionalnog izveštaja o sprovođenju Konvencije o dostupnosti informacija, učešću javnosti u donošenju odluka i pravu na pravnu zaštitu u pitanjima životne sredine (Arhuska konvencija), u skladu sa obavezama koje Republika Srbija ima kao članica Konvencije („Službeni glasnik RS”, broj 38/09). Radi detaljnijeg informisanja o sadržaju Izveštaja i efikasnijeg rada, na sajtu …

Отпад 2

Kako je pandemija iznenadila komunalne službe

Nepostojanje protokola za rad komunalnih službi i postupanje sa otpadom u toku pandemije moglo bi ostaviti ozbiljne posledice na zdravlje građana i stanje životne sredine, upozorili su stručnjaci iz komunalnog i civilnog sektora. U ovom trenutku, i dalje nije poznato na koje sve načine se koronavirus može preneti – što izlaže komunalne radnike dodatnom riziku i pritisku. Rad privatnih i …

OBAVEŠTENjE O ELEKTRONSKOM IZDANjU PUBLIKACIJE-VODIČA „PRIMENA ARHUSKE KONVENCIJE U PRAKSI“

Elektronska verzija publikacije-vodiča „Primena Arhuske konvencije u praksi“ je zajedničko izdanje Ekološkog pokreta Odžaka i Ekološkog udruženja „Da sačuvamo Vojvodinu“ iz Tovariševa. U publikaciji-vodiču izneta su uputstva za upravni i sudski postupak u vezi nedobijanja informacija od javnog značaja ili dobijanja nepotpunih ili neistinitih informacija od organa javne vlasti. Na osnovu dosadašnjeg iskustva dva udruženja, izneti su primeri iz prakse, …

JAVNE KONSULTACIJE POSTROJENjE VINČA ZA PROIZVODNjU ENERGIJE IZ OTPADA, IZGRADNjU NOVE DEPONIJE I REMEDIJACIJU POSTOJEĆE DEPONIJE

U skladu sa ugovorom o  Javno-privatnom partnerstvu u pružanju usluge tretmana i odlaganja otpada u Vinči Grad Beograd – Sekretarijat za zaštitu životne sredine poziva na JAVNE KONSULTACIJE organizacije, institucije i zainteresovanu javnost  za: PROCENU UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU I SOCIJALNA PITANjA (ESIA) za POSTROJENjE VINČA ZA PROIZVODNjU ENERGIJE IZ OTPADA, IZGRADNjU NOVE DEPONIJE I REMEDIJACIJU POSTOJEĆE DEPONIJE Zainteresovane strane …

Malo novogodišnje eko takmičenje!

VREME JE DA BUDEŠ KREATIVAN I POKAŽEŠ DA NIJE TEŠKO BITI EKO TOKOM PREDSTOJEĆIH PRAZNIKA! Pozivamo te da učestvuješ na konkursu „Okiti jelku – čuvaj planetu!“ i osvojiš zanimljive nagrade! ❄❄KAKO UČESTVOVATI? Napravi ukras za jelku od materijala koje imaš kod kuće Pošalji sliku u Inbox FB stranice Arhus centar Novi Beograd Arhus Centar NBg u periodu od 17.DEC – 26.DEC Mi …

Konsultativni sastanak “20 godina Arhuske konvencije”

Arhus centar Novi Beograd je, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovao sastanak koji je bio namenjen prvenstveno predstavnicima opština Grada Beograda. Na sastanku su, međutim, učestvovali i brojni predstavnici civilnog društva kao i Ministarstva zaštite životne sredine. Sastanak je održan 28. novembra 2018. godine u sedištu Misije OEBS-a u Srbiji. Tokom sastanka predstavljene su aktivnosti Ministarstva zaštite životne …

zeleni korak

Hrabri prvi zeleni korak!

U subotu, 10. novembra 2018. godine je održana radionica „Vreme je za tvoj ZELENI korak! Informiši se i menjaj!“ . Studenti Šumarskog, Biološkog, Hemijskog, Pravnog i Fakulteta Bezbednosti su se upoznali sa osnovnim načelima Arhuske konvencije, pokušali da se stave u ulogu učesnika i organizatora javne rasprave i napravili svoj drugi zeleni korak – planiranje ekološke akcije koju će realizovati …

foto round table

Okrugli sto “Kakvu procenu uticaja na životnu sredinu želimo“

Okrugli sto je održan u Beogradu, 30. oktobra 2018. godine. Cilj okruglog stola je bio dijalog i definisanje dalje saradnje različitih sektora, sa osvrtom na prethodna iskustva u sprovođenju procene uticaja na životnu sredinu, trenutne prakse i potrebe. S obzirom na intenzivne zakonodavne procese, Izmene i dopune zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Izmene i dopune zakona o strateškoj …