Postani aktivista Arhus centra Novi Beograd

 

Zainteresovani da organizujete akcije, unapredite svoje znanje o zaštiti životne sredine (kroz seminare, konferencije, okrugle stolove), istražujete i edukujete?
Javite nam se!
U 2017. godini biće mnogo aktivnosti. Vidimo se.

Arhus Centar Novi Beograd
Zeleno sanduče

Ubacite poruku u zeleno sanduče

Ukoliko imate pitanja, probleme, ideje ili savete u vezi životne sredine javite nam se! Dovoljno je da posaljete poruku u naše zeleno sanduče i mi ćemo vam se javiti.

Eko kontakt tačke


Zaštita životne sredine je odgovornost svih građana. Postoje načini da svako ko je zainteresovan dobije informaciju o životnoj sredini, da učesvuje u procesima donošenja odluka ali i da ima pravnu zaštitu u slučajevima kada su mu prethodna prava narušena.
Republika Srbija će u procesu pristupanja Evropskoj uniji usaglasiti svoje zakone i prakse sa evropskim. Promena će biti mnogo a rezultati će biti zdravija životna sredina i bolji kvalitete života građana.
Eko kontakt tačke, mreža pet organizacija, će kroz svoje aktivnosti informisati i obrazovati sve zainteresovane o zaštiti životne sredine vezano za Pregovaračko poglavlje 27. Javite nam se!
Eko kontakt tačke su:
Udruženje TERRA’S iz Subotice
Arhus centar Novi Sad iz Novog Sada
Mladi istraživači Srbije iz Beograda
Udruženje građana GM Optimist iz Gornjeg Milanovca
Grupa Kobra iz Donje Toponice – Niš


zajedno 0
organizacija

Poziv građanima da učestvuju u procesima donošenja odluka o životnoj sredini


Preduzeće „TELEKOM SRBIJA” a.d. iz Beograda, Takovska 2, kao nosilac projekta, podnelo je Sekretarijatu za zaštitu životne sredine zahtev za odlučivanje o potrebi procene uticaja na životnu sredinu projekta bazne stanice mobilne telefonije „BG – Miloja Đaka” – BGU924, planirane na poslovnom objektu, na katastarskim parcelama broj 21423/16, 21458 i 21459 KO Savski venac, u ulici Miloja Đaka 12, na području gradske opštine Savski venac u Beogradu.


Više o tome

Gde se nalazimo?Adresa

Arhus centar Novi Beograd
Bulevar umetnosti 27
11070 Novi Beograd

Telefon

011/311-13-14