Objavljene tri nove publikacije

Objavljene su 3 nove publikacije uz pomoć kojih se može saznati o metodama i izvorima finansiranja aktivnosti usmerenih na zaštitu životne sredine Republike Srbije, kao i smernicama za aktivno učešće javnosti u zaštiti životne sredine i uloge Arhus centara u promovisanju zelene ekonomije i prilagođavanju izmenjenim klimatskim uslovima.

· Publikacija “Pregled i tumačenje javnih rashoda namenjenih zaštiti životne sredine”

· Publikacija ”Priručnik za aktivno učešće javnosti u zaštiti životne sredine”

· Publikacija ”Jačanje Arhus centara u oblasti rada OEBS-a radi promocije dobre uprave u zaštiti životne sredine i održivog razvoja”

Ove publikacije napisane su u okviru projekta “Osnaživanje uloge Arhus centara u mobilisanju podrške za negovanje ”zelene poslovne kulture” kroz participativno donošenje odluka” koji je podržan od strane OSCE Misija u Srbiji, a čiji je nosilac Arhus centar Novi Sad i realizuje se u okviru mreže Arhus centara Srbije.

Izradu ovih publikacija finansirao je OEBS u okviru projekta ”Jačanje Arhus centara u oblasti OEBS-a radi promocije dobre uprave u zaštiti životne sredine, jačanja njihovih kapaciteta i kompetencija za promociju dobre uprave u zaštiti životne sredine i doprinosa implementaciji Agende 2030 za održivi razvoj”. Projekat ne bi bio moguć bez velikodušne podrške vlada Nemačke i Italije. Projekat je realizovan u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.