Procena uticaja na životnu sredinu – deponija Vinča

Obaveštava se javnost i zainterosovani organi i organizacije da je ovaj organ doneo Rešenje kojim se nosiocu projekta Beo Čista Energija“ d.o.o. Beograd, određuje obim i sadržaj Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta izgradnje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada i deponijskog gasa „Vinča“

Više informacija na sajtu Ministarstva zaštite životne sredine www.ekologija.gov.rs/resenje-kojim-se-nosiocu-projekta-beo-cista-energija-d-o-o-beograd-odredjuje-obim-i-sadrzaj-studije-o-proceni-uticaja-na-zivotnu-sredinu-projekta-izgradnje-postrojenja-za-energetsko-iskoriscenje-k/