foto round table

Okrugli sto “Kakvu procenu uticaja na životnu sredinu želimo“

Okrugli sto je održan u Beogradu, 30. oktobra 2018. godine. Cilj okruglog stola je bio dijalog i definisanje dalje saradnje različitih sektora, sa osvrtom na prethodna iskustva u sprovođenju procene uticaja na životnu sredinu, trenutne prakse i potrebe.

S obzirom na intenzivne zakonodavne procese, Izmene i dopune zakona o proceni uticaja na životnu sredinu, Izmene i dopune zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu  i Izmene i dopune zakona o planiranju i izgradnji, Arhus centar Novi Beograd/MIS je smatrao da je pravi trenutak za pokretanje ovakve debate  i primene intersektorskog pristupa koji će dovesti do unapređenja  trenutnog zakonodavstva i praksi i kao krajnji rezultat doprineti zaštiti životne sredine i održivom razvoju kroz adekvatnu primenu procene uticaja na životnu sredinu.

Okruglom stolu je prisustvovalo preko 25 predstavnika OCD i institucija.