Konsultativni sastanak “20 godina Arhuske konvencije”

Arhus centar Novi Beograd je, u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji, organizovao sastanak koji je bio namenjen prvenstveno predstavnicima opština Grada Beograda. Na sastanku su, međutim, učestvovali i brojni predstavnici civilnog društva kao i Ministarstva zaštite životne sredine.

Sastanak je održan 28. novembra 2018. godine u sedištu Misije OEBS-a u Srbiji.

Tokom sastanka predstavljene su aktivnosti Ministarstva zaštite životne sredine na primeni Arhuske konvencije, kao i primeri dobre prakse sa lokalnog i nacionalnog nivoa.

Tina Janjatović iz Ministarstva zaštite životne sredine je predstavila Arhusku konvenciju i rad Ministarstva na sprovođenju iste. Prisutnima su se, dodatno, obratio i državni sekretar u Ministarstvu zaštite životne sredine Ivan Karić kao i Verica Ćurčić Pantelić.

Ispred opštine Trstenik iskustva je podelila Danica Batočanin, dok je o saradnji sa opštinama i eko poverenicima govorila Ljubinka Kaluđerović iz SKGO. Na dalje, kao pozitivan primer je istakut i mehanizam Zelene stolice koji je predstavio Miloš Đajić iz Centar modernih veština.

Predstavnici beogradskih opština su izneli svoja iskustva i preporuke.

Sastanak je iniciran sa idejom da se saradnja Arhuse centra Novi Beograd i opština u Beogradu ojača, što, imajući u vidu kompleksnost rada opština i manjak angažovanih na zaštiti životne sredine, predstavlja veliki izazov.