Sastanak visokih predstavnika zemalja potpisnica Arhuske konvencije

Na sastanku, koji se održava u Budvi – Crna Gora, je učestvalo više od 200 visokih predstavnika iz preko 40 zemalja i međunarodnih organizacija.
Tokom sastanka je usvojena Budvanska dekleracija koja potvrđuje snažno opredeljenje država potpisnica da se u suočavanju sa izazovima savremenog sveta, kao što su terorizam, ili ekstremizam, bilo koje vrste, klimatske promene, nejednak pristup hrani i pijaćoj vodi, iscrpljivanje prirodnih resursa i mnogi drugi, ni jedan učesnik ne može nositi samostalno i da u tim izazovima mora postojati tesna saradnja svih učesnika i nesmetana komunikacija na različitim nivoima.
Ispred Arhus centra Novi Beograd sastanku je prisustvovala Tijana Ljubenović koja je, tokom posebne paralelne sesije “15 godina Arhus centara”, prezentovala rad i planove našeg centra.

Ministar zivotne sredine g-din Trivan sa predstavnicima Arhus centara i OEBS