Proslava 5. juna -Dana životne sredine – učestvujte!

5.jun 2017„Ne kockaj se sa prirodom”
Svetski dan zaštite životne sredine jer dobitna kombinacija za prirodu neophodna!
Odgovornost prema prirodi nikada se više nije zahtevala kao poslednjih decenija. Promena toka, intenziteta i forme prirodnih dešavanja, u direktnoj su sprezi sa sve intenzivnijom eksploatacijom prirodnih dobara i uništavanja životne sredine.
Zadovoljenje narastujućih potreba društva za resursima – hrane, vode, energije,ali i transporta, prostora, turizma u velikoj meri zavise od očuvanosti životne sredine kao i njenog odgovornog korišćenja. Iako postoji narastajuća svest i težnja ka postizanju ravnoteže između racionalnijeg korišćenja prirodnog kapitala i zaštite prirode u cilju iznalaženja funkcionalnih i dugoročno održivih rešenja, neophodno je uložiti sve značajnija sredstva, i još veće napore svih nas.
Svake godine 5. juna, više od stotinu zemalja ovaj dan se trudi da obeleži različitim aktivnostima, a u cilju podizanja svesti donosioca odluka kao i javnosti o važnosti zaštite životne sredine. Ove godine, na incijativu bilateralnih i regionalnih projekata nemačke razvojne saradnje koje sprovodi Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (
GIZ) GmbH, a uz podršku resornih ministarstava, pre svega Ministarsta poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije i u saradnji sa partnerskim institucijama, organizovaće se bogat programski sadržaj.
Manifestacija je simbolično nazvana
„Ne kockaj se sa prirodom“ i ima za cilj da promoviše nephodnost zaštite životne sredine i održive potrošnje resursa. Na taj način doprineće se i globalnoj inicijativi za održivi razvoj Ujedinjenih nacija i nemačkim Akcionim danima za održivost.
Aktivnosti će biti organizovane na dve lokacije:
na Keju Oslobođenja, pored Hotela Jugoslavije, i na Velikom Ratnom ostrvu u periodu od 10 do 14 časova, u saradnji sa partnerima – Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Grada Beograda, JKP “Zelenilo Beograd”, Zelenom poslaničkom grupom, Beogradskim fondom za političku izuzetnost, udruženjima “Prijatelji dece Srbije” i “Prijatelji dece Novog Beograda”, fondacijom Recan, Mladim istraživačima Srbije, kao i UNDP u Srbiji i još mnogim drugima.
Program će obuhvatiti široku lepezu ekoloških tema, od upravljanja otpadom i otpadnim vodama, energetske efikasnosti, klimatskih promena, upravljanja poljoprivrednim zemljištem, razvoja turizma u Dunavskom regionu, unapređenja komunalnih usluga do zaštite prirode i očuvanja biodiverziteta kako u Srbiji, tako i celom regionu Jugoistočne Evrope. Donosioci odluka, narodni poslanici, predstavnici ambasada i međunarodnih organizacija zajedno sa decom, mladima i ostalim građanima će razmenjivati ekološke ideje i kreativna rešenja i imaće priliku da učestvuju u različitim igrama na temu zaštite prirode i životne sredine. Svi posetioci će moći da provere svoje znanje u eko-kvizu “Ne kockaj se sa prirodom” i
društvenoj igri “Igraj za energiju”, ali i svoju spretnost u košarci bacajući limenke u koš za reciklažu. Predstavnici projekata i relevatnih inicijativa zajedno sa volonterima biće prisutni za info pultovima kako bi građanima omogućili da se upoznaju sa dosadašnjim i budućim aktivnostima u oblasti životne sredine u Srbiji i regionu Jugoistočne Evrope.
Organizatori će sa donosiocima odluka u sektoru životne sredine kao i drugim sektorima koji u velikoj meri utiču na životnu sredinu kao što su turizam, transport i ekonomija, narodnim poslanicima, predstavnicima ambasada i međunarodnih organizacija, kao i predstavnicima medija posetiti zaštićeno prirodno dobro Veliko Ratno ostrvo. Stručnjaci JKP “Zelenilo Beograd” koji upravljaju ovim prirodnim dobrom će tokom obilaska ukazati učesnicima na značaj i ulogu ovog ekosistema za grad Beograd.
Nemačka razvojna saradnja i njeni projekti koje implementira GIZ sa partnerima u Srbiji i regionu teži da i kroz ovaj serijal aktivnosti pokaže da je dobitna kombinacija za prirodu dobitna kombinacija i za čoveka. Stoga Vas pozivamo da nam se u ponedeljak, 5. juna 2017. godine pridružite i svojim prisustvom ukažete na važnost očuvanja prirode i primerom podstaknete i druge aktere da se priključe sličnim inicijativama.